У октобру 2015. године, на основу одлуке министра одбране а због потреба за стручним подофицирским кадром, поново је реактивирана Средња стручна војна школа. Школовање траје четири години у два смера:

-          техничка служба РВиПВО и

-          јединице за електронска дејства.

Циљ школовања у Средњој стручној војнојој школи је војностручно оспособљавање за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира.

Задатак школе је оспособљавање ученика за војни позив како би се добио ефикасан и делотворан подофицир, експерт у тактичком и техничком аспекту војне делатности, носилац индивидуалне обуке војника, реда, дисциплине и бриге за потчињене. Остварује се кроз образовање и васпитање ученика, стицање знања из области општег и војностручног образовања, формирање и развој мотивације, интелектуалних и психофизичких способности и оспособљавање за професионалне подофицире.

Школовање се реализује према Наставном плану и програму који обухвата редовну наставу за одговарајући смер у седишту школе и у Центрима за обуку Војске Србије.

Од прве године школовања ученици носе униформу, када им и почиње обука из општевојних предмета (стројева обука, војна топографија, наоружање са наставом гађања, тактика).

Тежиште током редовне наставе, осим на изучавању војностручних предмета, даје се на савлађивању градива из математике, физике, електронике и електротехнике. Школа је опремљена кабинетима и лабараторијама за успешно извођење свих облика наставе.

Кроз школовање, интезитет обуке је све већи а нарочито је интезиван приликом реализације посебних облика наставе. Од посебних облика наставе издвајамо најзначајније:

-          период прилагођавања,

-          обука у пливању,

-          обука у зимским условима и обука у скијању,

-          основна индивидуална обука,

-          логоровања са гађањима,

-          обука у управљању моторним возилама.

Војно-стручна знања, кроз практичан рад на конкретним савременим средствима, ученици добијају у Центрима за обуку у четвртој години школовања.

Велики значај се даје физичкој припремљености ученика. Због таквог приступа, ученици остварују врхунске резултате на свим спортским такмичењима.

Поред редовне наставе и обуке, ученици имају и наставне посете у току којих упознају своју земљу, њене културне и историјске тековине. Често посећују музеје, филмске пројекције и позоришне представе.

Ученици похађају разне курсеве, факултативне предмете и секције где такође, учешћем на такмичењима, остварују запажене резултате. Из низа секција и курсева издвајамо: радио-гониометрију, роботику и моделарство, стрељаштво, курс изиђача, курс прве помоћи, новинарство, орјентиринг...

Активности ученика су усмерене и на друге ваннаставне активности.

На крају школовања, након завршеног стажирања у јединицама ВС, ученици се промовишу у чин водника на завршној свечаности.

 

 

A+ A-

Последње вести

Важнији линкови