• Како и где добити потребне информације у вези са конкурсом?

  Конкурс за упис у војне школе биће отворен 15. фебруарa. На конкурс се могу пријавити кандидати мушког и женског пола који испуњавају конкурсом прописане услове, а који се могу наћи на сајтовима Министарства одбране, Универзитета одбране, Војне академије и Средње стручне војне школе “1300 каплара”. Неопходно је да се заинтересовани добро информишу о условима конкурса, да прикупе потребну документацију и да се на време пријаве у Центрима министарства одбране (Војним одсецима).
  Заинтересована лица могу сваке суботе, у времену од 10.00 до 13.00 часова у склопу активности „Отворена врата“ посетити Средњу стручну војну школу “1300 каплара” и кроз презентацију конкурса, обилазак кабинета, спортских капацитета, интерната за смештај ученика и разговора са ученицима лично се уверити у квалитетне наставне и смештајне капацитете.

 • Какав је успех током школовања неопходан да се упишу војне школе?

  Одличан успех није једини предуслов за упис Средње стручне војне школе “1300 каплара, али претходно остварени резултати носе одређени број поена. За упис је неопходно бити добро припремљен у теоријском и физичком смислу. Кандидати треба да имају најмање просечан врлодобар успех током свих разреда основне школе и минималну врлодобру просечну оцену из владања током школовања. Пријемни се полаже из математике, физике и полигона физичких способности. А на нашем сајту можете погледати тестове претходних година. Полигон физичких способности можете пронаћи и на YouTube.

 • Какво образовање добијају ученици Средње стручне војне школе „1300 каплара”?

  Образовање у војним школама прилагођено је захтевима система одбране Републике Србије. Комбинација теоријске и практичне наставе даје предност у односу на друге средњешколске установе. Школовање кадра за потребе Војске изискује баланс између теорије и праксе, јер је реч о специфичним знањима и вештинама у зависности од смера за коју се подофицир школује. Чињеница је да је војнички позив атрактиван младима, јер подразумева психофизичку снагу, специфична знања и велику посвећеност. Поред наставних садржаја који су специфични за сваку техничку школу и војничку обуку. Теоријска знања стечена у савременим кабинетима и лабораторијама примењују се на практичној обуци, што и јесте систем дуалног образовања, односно оптималног наставног споја теорије и праксе. Сви смерови Средње стручне војне школе „1300 каплара“ су уподобљени са сродним смеровима и подручјима рада друдих техничких школа које школују електро и машинске техничаре и садрже опште, стручне и војне предмете.

 • Да ли ученици завршетком Средње стручне војне школе “1300 каплара” имају сигуран посао и извесну будућност?

  По успешно завршеном школовању ученици се производе у чин водника и примају у професионалну војну службу на неодређено време у јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије. Ово је један од чинилаца који је пресудно утицао на избор за упис наших кандидата. Место службовања је тесно повезано са завршеним смером и размештајем јединице којој свршени ученик припада.

 • Да ли су смерови Средње стручне војне школе „1300 каплара“ признати у цивилству и да ли су препознатљиви?

  Приликом израде наставних планова и програма посебна пажња је посвећена усаглашавању наших наставних планова и програма са наставним плановима и програмима других техничких школа у којима се школује кадар машинског и електронаског подручја рада. Оснивачем школе у правном смислу, сматра се држава Србија, те је наша школа препознатљива, а звања и знања стечена у нашој школи су призната.

 • После завршетка Средње стручне војне школе “1300 каплара”, да ли су обезбеђени услови за наставак школовања, усавршавања и напредовање у служби?

  Кадар који се школује у Средње стручне војне школе “1300 каплара” намењен је да по завршетку школовања ступи у стални радни однос у јединице Министарства одбране и Војске Србије. Најбољим ученицима даје се могућност, а по одлуци министра одбране, упис на студисјке програме Војне академије. Број предложених кандидата зависи од потреба, и углавном је од 3 до 5 најбоље рангираних ученика. Да би се уписала Војна академије, наш ученик мора положити пријемни испит. Такође, нашим ученицима се даје могућност уписа других високошколских установа, сагласно прописима које је иста прописала, а студирање је уз рад.

 • Какви су услови за бављење спортом?

  Средња стручна војна школе “1300 каплара” поседује Спортски центар опремљен савременом теретаном, кардио-центром, атлетском стазом, тениским, кошаркашким и фудбалским теренима као и фискултурним салама. Ваздушна стрељана која осим за обуку, служи и за рад стрељачке секције, која представља само једну од многобројних секција (џудо, карате, стрељаштво, пливање, атлетика, кошарка, одбојка, футсал, рукомет, рагби, оријентиринг, веслање, једрење, мачевање) које ученицима стоје на располагању. Да је реч о квалитетним ваннаставним активностима сведоче бројне медаље и признања са војних и цивилних такмичења које наши припадници освајају у земљи и иностранству (атлетика, џудо, стрељаштво, војни пентатлон, пливање, фудбал, футсал...).

 • Какви су услови за неговањем и унапређивањем осталих афинитета и талената ученика?

  Ваннаставне активности нису обавезне, али умногоме доприносе остваривању квалитетнијег друштвеног живота ученика током школовања и изградње личности будућег подофицира. У складу са редовним обавезама, ваннаставне активности реализују се кроз ангажовање у разним спортским дисциплинама и другим секцијама (музичка, реторичка, фолклорна, хорска, плесна и друге секције), као и изучавање страних језика кроз курсеве језика, (грчки, немачки, француски, руски...).
  Током школовaња ученици имају обуку у скијању на Копаонику и обуку у управљању моторним возилима, након чега стичу Б или Ц категорију за управљање моторним возилом.

 • Који је најбољи начин да се кандидати припреме за селекцију?

  Таблице за проверу физичких способности су на сајту Средње стручне војне школе “1300 каплара”.
  За припрему кандидата за проверу знања из математике и физике препоручујемо коришћење збирке задатака која је доступна на страници сајта. Такође, препоручујемо да се у припреми користе и тестови са задацима из претходних година.

 • Која су права и обавезе будућих ученика и подофицира?

  По успешно завршеном школовању наши ученици су у обавези да ступе на дужност одређену за професионалног подофицира Војске Србије и да у професионалној војној служби остану онолико времена колико је прописано Законом о Војсци (дупли број година проведен на школовању) и да прихвате распоред службовања у гарнизону по потреби службе, а сходно Закону о Војсци

 • Колико кошта школовање у Средњој стручној војној школи “1300 каплара”?

  Трошкове школовања обезбеђује Министарство одбране. Током школовања обезбеђен је бесплатан смештај и исхрана у интернату Средње стручне војне школе “1300 каплара”, а ученицима је на располагању квалитетна здравствена заштита, потребни уџбеници и школски прибор, војна одећа и обућа, спортска опрема, новчана примања од 8.000 до 14.000 динара (у зависности од успеха и године школовања), трошкови превоза за време распуста и друго. У случају да ученик изгуби право школовања дужан је да надокнади трошкове школовања Средњој стручној војној школи “1300 каплара” чији износ зависи од времена проведеног на школовању.

 • Шта би сте препоручили кандидатима за упис?

  Предлажем свим кандидатима да се прво добро информишу о Средњој стручној војној школи “1300 каплара” на нашем сајту, конкуришу и добро се припреме и тако тестирају себе у интелектуалном и физичком смислу. Мислим да је ово један од најчаснијих позива, који вам током школовања обезбеђује одличне услове, а касније и запослење.
  У току прилагођавања, ученик се упознаје са Интернатом, својим правима и обавезама, распоредом рада и обуке, упознаје се са делом знаменитости Београда, пролази обуку у пливању, упознаје се са другим ученицима из свог разреда и кроз разне обуке упознаје се са старешинама и наставницима...

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Важнији линкови