• Ако не будем примљен усредњу стручну војну школу, да ли могу да конкуришем за упис у неку другу школу?

  Поступак пријема у Средњу стручну војну школу завршава се пре уписа у друге средње школе, тако да је могуће у пријемном поступку који је организован касније уписати било коју другу средњу школу.

 • Када се објављује конкурс за упис у Средњу стручну војну школу (ССВШ), колико траје и где се објављује?

  Конкурс се објављује почетком године (крајем јануара или фебруара) и траје до 45 дана. Конкурс се објављује на сајтовима Министарства одбране, сајту Средње стручне војне школе, преко часописа „Одбрана“ и у средствима јавног информисања.

 • Да ли треба да полажем пријемни испит за другу средњу школу ако сам примљен у Средњу стручну војну школу?

  Препоручујемо да се полаже пријемни испит за друге школе и да се преда документација и овој школи. Разлог је једноставан: ученик Средње стручне војне школе приступа прилагођавању ( у трајању од две недеље пре почетка школске године), а из искуства од протеклих година знамо да мањи део ученика одустаје од школовања у Средњој стручној војној школи.
  Уколико ученик у току прилагођавања одустане од школовања а није уписан у некој другој школи, друге школе немају обавезу да приме ученика на школовање и ученик може паузирати школску годину.
  Из наведеног разлога, предлажемо да оргинална документа ученик преда и у некој другој школи, а да по почетку школске године (до 05 септембра) иста преузме и преда Средњој стручној војној школи уколико наставља школовање

 • Шта треба да донесем кад долазим на тестирање?

  Оверену ђачку књижицу са фотографијом, спортску опрему и прибор за писање.

 • Ако два или више кандидата имају исти број бодова, на основу чега се онда рангирају кандидати?

  Мерила и критеријуми за рангирање у овом случају дефинишу се конкурсом.

 • Да ли кандидат за упис у ССВШ мора имати држављанство Републике Србије?

  Конкурсом је предвиђено да кандидат мора бити држављанин Републике Србије и мора имати пријављено пребивалиште у Републици Србији јер се пријава за упис у војну школу подноси преко Центара МО на територији пребивалишта.

 • Шта обухвата психолошка процена, а шта здравствено-медицинска провера, где се реализује и шта се прегледа и процењује на провери?

  Термине за провере и процене одређује војна школа у сарадњи са војним здравствено медицинским установама. На провере се упућују кандидати који задовоље први део селекције, а позивање врше центри МО. Прегледи се врше по
  следећем:
  - ВБ Ниш (за кандидате из Рег ЦМО Ниш),
  - ВМЦ Нови Сад (за кандидата из РегЦМО Нови сад) и
  - ВМЦ Карабурма (за кандидате из РегЦМО Београд, Ваљево и Крагујевац).
  Кандидати се са једним од родитеља јављају у надлежну установу (до 07:30 часова), када обавезно носе личне исправе и потврде дефинисане конкурсом.
  На психолошкој процени, раде се задаци на рачунару у трајању од око 2 часа, након чега се обавља разговор од комисије са кандидатом и родитељем.
  Психолошка провера се не може поновити у наредних 6 месеци и битно је да кандидат буде сконцентрисан, да дође на време и да дан пре процене буде наспаван.
  Кандидат који испуни услове психолошке процене позива се за 10-ак дана на здр.-медицинску проверу, где се врше класичaн прегледи: у лабараторији, код очног лекара, ОРЛ, интернисте... Предлажемо да кандидат ујутру пије воду, да не доручкује и да дан пре прегледа не конзумира газирана пића и кафу, као и храну која би захтевала понављање лабараторијског прегледа.
  Уколико неки део прегледа није уредан, надлежна установа може кандидата упутити на додатне преглед што ће изискивати додатне трошове кандидатима и зато је битно да се кандидати придржавају смерница.

 • Која су права и обавезе ученика?

  Права и обавезе ученика, као и обавезе војне школе дефинишу се уговором који потписује овлашћено лице министарства одбране, ученик и његов родитељ-старатељ.

 • Да ли сви ученици морају да спавају у Интернату и колико ученика борави у једној соби?

  Сви ученици морају да станују у Интернату, без обзира на место пребивалишта или боравишта. Собе су четворокреветне и посебно су одвојени дечаци од девојчица.

 • Како престаје школовање у ССВШ?

  Престанак школовања настаје: завршетком школовања, искључењем из школе, по захтеву-молби кандидата и родитеља, због здравствене неспособности, слабих оцена (најмање три недовољне на крају другог полугодишта) и других разлога који се дефинишу уговором.

 • Како престаје школовање у ССВШ?

  Престанак школовања настаје: завршетком школовања, искључењем из школе, по захтеву-молби кандидата и родитеља, због здравствене неспособности, слабих оцена (најмање три недовољне на крају другог полугодишта) и других разлога који се дефинишу уговором.

 • Шта преба да понесем на прилагођавање и шта се ради на прилагођавању?

  На прилагођавању, ученик треба понети личне ствари које су му неопходне за боравак у Интернату у трајању од две недеље (одећа, обућа, ђачку књижицу, нешто новца, једну свеску и хемијску оловку, спортску опрема (за редовно
  физичко и пливање(папуче, пешкир, капица, купаће гаће)...).
  У току прилагођавања, ученик се упознаје са Интернатом, својим правима и обавезама, распоредом рада и обуке, упознаје се са делом знаменитости Београда, пролази обуку у пливању, упознаје се са другим ученицима из свог разреда и кроз разне обуке упознаје се са старешинама и наставницима...

 • Да ли могу да наставим да тренирам спорт који сам тренирао у основној школи?

  У војним школама постоји велики број секција. Уколико ученик испуњава школске обавезе и нема дисциплинске санкције може наставити са тренирањем спорта и ван школе, што одлучује начелник класе.

 • Који смерови постоје у Средњој стручној војној школи?

  У Средњој стручној војној школи постоје два смера и то: техничка служба РВиПВО и јединице за електронска дејства.

 • Да ли ученици Средње стручне војне школе могу да наставе школовање на Војној академији?

  Ученици који остварују одличне резултате у наставном и ваннаставном процесу могу уписати Војну академију у складу са правилим ауписа које је донела Војна академија.

 • Колико траје школовање у Средњој стручној војној школи?

  Школовање у Средњој стручној војној школи траје четири године. Прве три године ученици се налазе у Средњој стручној војној школи а четврту годину завршавају у Центрима за обуку уи јединицама МО и ВС.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Важнији линкови