Поштовани професори и ученици,

 

У циљу унапређења учења на даљину и реализације наставе на апликацији Google classroom и Платформи за учење на даљину Војне академије (за општевојне предмете), молимо Вас да се придржавате распореда часова и двосменског рада у Средњој стручној војној школи. 

У складу са горе наведеним, наводимо одређене дужности и обавезе, како наставника и ученика, тако и сваког запосленог у овој школској установи.

Дужности и обавезе наставника:

 • материјал за реализацију наставних часова поставити за текући дан, најкасније 15 минута  пре и не више од 60 минута пре отпочињања часа;
 • у време реализације часа, а у складу са распоредом часова, вршити свакодневну комуникацију са ученицима Средње стручне војне школе;
 • комуникација са ученицима током наставног часа, за време часова учења, а према потреби суботом и недељом у времену од 14.00 до 20.00 часова, уколико заказана комуникација са ученицима ван распореда часова не улази у термин других наставникa;
 • дозвољена су одређена одступања у договору са наставницима који у току дана заврше комуникацију са ученицима, суботом и недељом из претходно заказаног термина како се не би реметили консултације ученика са другим наставницима;
 • ученике пратити у току реализације наставе, а након реализоване наставне јединице задати домаће задатке које ученици морају реализовати истог дана, у време планирано за часове учења;
 • тестирање ученика вршити у време планиране наставе, што је могуће више пута, а по завршеној области, извршити тестирања ученика тестовима не дужим од 15 минута са што више група у одељењима, са што краћим временом реализације, поступним давањем задатака и што мањим временом за давање одговора како би се скратио период за евентуално преписивање;
 • водити евиденцију ученика који приступе настави учење на даљину, која се налази на интернет страници школе;
 • на крају радне седмице, а најкасније до суботе (до 20.00 часова), начелнику Одељења за наставу доставити извештаје који се налазе у падајућем менију „документација за наставу“. 

Дужности и обавезе ученика:

 • у складу са распоредом часова конектовати се на апликацију Google classroom или Платформу за учење на даљину Војне академије;
 • на време реализовати домаће задатке и тестирања које наставници постављају на апликације;
 • наставу похађати у време реализације наставе, у складу са распоредом часова и дневним распоредом времена у време ванредног стања;
 • у случају било каквих проблема комуницирати разредне старешине и начелницике класа. 

 

Дужности и обавезе разредних старешина:

 • пратити рад ученика и евидентирати постигнуте резултате ученика;
 • комуницирати са предметним наставницима у циљу унапређења наставе;
 • начелнику Одељења за наставу сугеришу на одређене пропусте или евентуална преклапања или одлагања наставе;

Дужности и обавезе начелника класа:

 • свакодневно пратити рад ученика у сугерисати органима Школе у циљу унапређења рада са ученицима путем платформи учења на даљину;
 • начелнику Одељења за наставу предложити реализацију додатне или допунске наставе.

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Важнији линкови