tempFileForShare_20211229-122723_128x180.jpg

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ СТРУЧНУ ВОЈНУ ШКОЛУ "1300 КАПЛАРА"

31. 03. 2022

Поштовани кандидати, 

Министарство одбране расписало је конкурс за пријем кандидата у Средњу стручну војну школу "1300 каплара". Конкурс је отворен до 31.03.2022. године. Пре подношења пријаве за упис у школу кандидати треба да се детаљно упознају са текстом конкурса, са смеровима, начином селекције кандидата и поступком уписа у Средњу стручну војну школу "1300 каплара" објављеном у Специјалном уздању магазина одбрана (од стране број 30).

 

 

ПРВИ КОРАК

ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМНТАЦИЈЕ ЗА УПИС У ШКОЛУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  1. Пријава за упис у Школу (преузима се ОВДЕ);

  2. Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

  3. Извод из матичне књиге рођених;

  4. Потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;

  5. Оверене фотокопије сведочанства за V, VI, VII и VIII разред (за кандидате који су завршили основну школу), односно сведочанства завршеног V, VI иVII разреда и потврда-уверење са преписом оцена и оствареним успехом из првог полугодишта VIII разреда (за кандидате којима је школовање у току).

 

ДРУГИ КОРАК

СЛАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Након попуњавања пријаве и прикупљања потребне документације, кандидат исту шаље Средњој стручној војној школи "1300 каплара" лично или путем поште, на адресу: Хумска 22, 11000  Београд, са назнаком "за конкурс"

 

ТРЕЋИ КОРАК

ОДЛАЗАК У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Јавите се надлежном Регионалном центру Министарсва одбране (бивши Војни одсек) на територији сталног места боравка ради преузимања и попуњавања Обрасца упитника за безбедносну проверу и изјаве које након попуњавања враћате истом органу. Наведене обрасце можете преузети кликом на назив обрасца ОБРАЗАЦ УПИТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСНУ ПРОВЕРУ и ИЗЈАВУ 

Изјавом коју попуњавате, овлашћујете Средњу стручну војну школу "1300 каплара" да лични подаци које сте дали могу бити унети у електронску базу података, и могу се користити за потребе генерисања потребних статистичких података. Кандидати који су са територије АП Косово и Метохија, образац за безбедносну проверу и изјаву преузимају и попуњену предају територијалном органу Регионалног центра који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Списак Регионалних центара  Mинистарства одбране можете видети ОВДЕ).


ПЕТИ КОРАК

ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комисија за преглед документације ће позвати сваког кандидата и обавестити га о комплетности документације и испуњености услова конкурса.

 

Уколико имате било какав проблем у прикупљању потребних докумената или нејасноћа у поступању, можете се јавити Управи школе на следеће телефоне:

011/3603-738 и 011/3603-634 или путем електронске поште ssvs@mod.gov.rs

 

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ МОГУ СВОЈЕ ПРИЈАВЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ СЛАТИ ОДМАХ.

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Важнији линкови