ssvs_1024x600_1_1706704920_500x293.jpg

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У СРЕДЊУ СТРУЧНУ ВОЈНУ ШКОЛУ „1300 КАПЛАРА“ У ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

31. 03. 2024

Поштовани кандидати и родитељи,

 

конкурс за пријем кандидата из грађанства у Средњу стручну војну школу „1300 каплара” у школску 2024/2025. годину (55. класу ученика) отворен је од 15. фебруара до 31. марта 2024. године.

 

Пре подношења пријаве за упис кандидати треба да се детаљно упознају са текстом конкурса који можете прочитати на следећем линку Конкурс за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара” у школској 2024/2025. години. 

Ове године упис ученика биће вршен на следеће смерове:

· Ваздухопловнотехнички смер за 10 кандидата;

· Јединице за електронска дејства за 15 кандидата;

· Телекомуникације и информатика за 15 кандидата;

· Артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства за 20 кандидата и

· Ваздушно осматрање и јављање за 15 кандидата.

 

Распоред ученика на смерове биће вршен у складу са жељама ученика и оствареним резултатима са селекције, а што врши комисија и управа школе. О распоређивању ученика на смерове, кандидати и родитељи биће благовремено обавештени.

 

Пре одабира смера, прочитајте нашу БРОШУРУ.

 

Како бисте правилно и на време поднели пријаву за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”, пратите ове једноставне кораке:

ПРВИ КОРАК - ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Попуните пријаву за пријем у Средњу стручну војну школу „1300 каплара” коју можете преузети на следећем линку: Пријава за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”

 

Потребно је да пријаву попуните читко и да унесете све тражене податке.

Пример попуњене пријаве за упис у I разред Средње стручне војне школе „1300 каплара” .

 

ДРУГИ КОРАК  ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE

Прикупите следећу документацију:

·      уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;

·      извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;

·      потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;

·      оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда основне школе и уверење-потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда (за пријем у први разред);

 

ТРЕЋИ КОРАК – СЛАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Након попуњавања пријаве и прикупљања потребне документације кандидат подноси пријаву са прикупљеном документацијом за упис Средњој стручној војној школи „1300 каплара”  лично или путем препоручене поште на адресу Хумска 22, 11000 Београд са назнаком Конкурс за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”. Пријаве можете поднети и за време трајања акције „ОТВОРЕНА ВРАТА”, сваке суботе, са почетком од 10,00 часова.

 


ЧЕТВРТИ КОРАК – ОДЛАЗАК У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР (ВОЈНИ ОДСЕК)

Јавите се надлежном Регионалном центру Министарства одбране на територији сталног места боравка (бивши Војни одсеци) где преузимате Образац упитника за безбедносну проверу и Изјаву (исте можете преузети кликом на називе документа) које након попуњавања враћате истом органу.

Изјавом коју попуњавате овлашћујете Средњу стручну војну школу „1300 каплара” да личне податке које сте дали може унети у електронску базу података и да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података.

Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, образац за безбедносну проверу и изјаву преузимају од територијалног органа Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Адресе и контакт телефоне надлежних Регионалних центара Министарства одбране можете погледати ОВДЕ.

 
ПЕТИ КОРАК – ОЧЕКУЈТЕ ПОЗИВ КОМИСИЈЕ

Комисија за пријем документације позваће лично сваког кандидата и обавестити о комплетности документације и испуњености услова конкурса.

У случају да имате било какву недоумицу или питање у вези са пријавом за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”, информације можете добити путем електронске поште ssvs@mod.gov.rs , на  телефоне: 011/3603-634, 011/3603-738 и 011/3603-34 или на интернет страници Војне гимназије http://www.vojnaskola.mod.gov.rs.

 

Психолошка и медицинско-здравствена процена кандидата за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара” у школској 2024/2025. години биће реализоване у периоду од 15. априла до 17. маја 2024. године.

Приликом одласка на медицинско-здравствену процену потребно је понети ОВАЈ ОБРАЗАЦ.

Провера физичке способности и провера знања из математике и физике за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”  у школској 2024/2025. години биће реализовани у периоду од 20. до 28. маја 2024. године.

Образац потврде изабраног лекара да кандидат може приступити физичкој провери можете преузети ОВДЕ.

 

УПИС У СРЕДЊУ СТРУЧНУ ВОЈНУ ШКОЛУ „1300 КАПЛАРА”  

ПРИПРЕМА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Важнији линкови